Adli Ses, Metin ve Konuşma İncelemesi

Adli Ses, Metin ve Konuşma İncelemesi
Adli Ses, Metin ve Konuşma İncelemesi

Ses, Konuşma ve Metin İncelemeleri

 Kimi zaman kısacık konuşmalar ya da bazen bir gürültü, bir türlü açıklığa kavuşamamış meseleler için ipuçları barındırır ya da bazen bunların analizi tüm detayların net bir biçimde görülmesini sağlar. Size bunu iki unsur sağlar; binlerce vaka 20 yılı aşkın deneyim ve de teknoloji. Gelin nelerin analiz edilebildiğine bir bakalım.

Konuşmaların ve el yazısı dışındaki metinlerin, kendi aralarında ya da kişi ile ilişkilendirilmesi, kayıt içerisindeki seslerin orijinal olup olmadığı, gürültülerin temizlenmesi, konuşmacının profilinin çıkarılması ve sinyal kaynağının tespiti temel inceleme alanlarıdır.

  • Konuşmacı tanıma incelemesi ile konuşmaların belirli bir kişi tarafından üretilip üretilmediğinin belirlenmesi,
  • Kayıt güvenilirliği incelemesi ile kayıt üzerinde manipülasyon değeri taşıyan bir montajın bulunup bulunmadığının belirlenmesi,
  • Kayıt iyileştirme çalışması ile kayıtta konuşma sinyalinin analizini ya da işitilmesini engelleyen gürültülerin temizlenmesi,
  • Konuşmacı eşleme incelemesi ile birden fazla konuşmanın aynı kişi veya farklı kişiler tarafından üretilip üretilmediğinin belirlenmesi ve konuşmalarla kişilerin eşleştirilmesi,
  • Konuşmacı profilleme incelemesi ile konuşmasından bir kişinin yaş, cinsiyet, ağız, konuşma bozuklukları ve hataları gibi çok sayıda kişisel özellikleri ortaya çıkarılması,
  • Sinyal analizleri çalışması ile seslerin ne sesi olabileceğine yönelik nitel ve seslerin düzeyi ile ilgili nicel analizler yapmak ve ayrıca kaydın elde ediliş şekli ve kanalı (ortam/telefon kaydı) ile kayıt anı ile ilgili diğer detayları belirleme incelemelerinin yapılması,
  • Metin inceleme ile metin içerisinde ve metinler arası yapılacak incelemelerle; plagiarism, intihar metinlerinin intihar edene aidiyetini belirleme, ifade tutanaklarındaki çelişkileri belirleme, faili meçhul metinler arasında eşleme ve herhangi iki metnin aynı kişiye aidiyetini belirleme gibi hizmetler verilmektedir.

Destek almak için, Formu doldurun veya telefonla irtibat kurarak uzmanımızdan yardım alın.