Union Kriminal

Ses ve Metin İncelemesi Nedir?

95 Görüntülenme

Adli Ses İncelemesi

adli ses inceleme

Adli ses incelemesi, temelde pek çok şekilde yapılabilir. Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası ve benzeri kayıt sistemlerinde ses incelemesi ile suçlunun sesi belirlenebilir. Bununla beraber, adli ses incelemesi telekomünikasyon olanaklarının son derece geliştiği günümüzde, özellikle cep telefonlarındaki seslerin incelemesi için de kullanılabilir. Adli ses incelemesi ile, adli olaylarda önem arz eden çeşitli dellilerin aydınlatılması söz konusu olabilir. Peki, adli ses incelemesi ile yapılan iyileştirme ve analiz işlemleri nelerdir?

  • Ses Kayıtlarında Manipülasyon Olup Olmadığının Anlaşılması,
  • Mevcut Ses Kayıtlarının, Ses Kaydının Kalitesini Düşüren Gürültülerden Arındırılması ve Temizlenmesi,
  • Delil Arz Edecek Bazı Seslerin Ses Kaydından Ayıklanması
  • Tape Haline Getirme / Tapeleştirme İle Ses Kaydındaki Beyanların Metne – Yazıya Dönüştürülmesi,
  • Adli Suça Karışmış / Suçlu Kişinin Sesinin – Ses Renginin Belirlenmesi

Gibi işlemler, adli bilişim olarak isimlendirilen işlemlerin alt kollarından birisi olan adli ses inceleme adı altında yapılan işler arasında gelir. Adli bilişim ve özellikle de adli ses kaydı ve adli ses kaydı ile gerçekleştirilen çeşitli işlemler, hukukun doğru bir şekilde işlemesi için günümüzde tercih edilen işlemlerin arasında gelir. Burada, adli ses incelemesi olarak isimlendirilen dalın tam olarak tanımını yapmak da, yerinde olacaktır.

Adli bilişim, bir tür disiplin ve bilimdir. Adli ses kaydı ise, adli bilişim için son derece önemli olan alt dallar arasında gelmektedir. Gerçek suçlunun bulunması, suçlunun tespit edilmesi, hukuk sisteminin doğru ve iyi bir şekilde çalışması için, adli bilişim ve özellikle adli ses inceleme, son derece önemli konular olarak görülebilir. Peki, adli ses kaydı ile ilgili işlemler, tam olarak nasıl yapılmaktadır?

Adli ses inceleme adı altında ses kayıtları ile ilgili gerçekleştirilen işlemler için çeşitli teknolojik cihazlar kullanılır. Güvenlik kameraları, mobese kameraları gibi kayıt cihazlarına ek olarak özellikle ses kaydı için gizli mikrofonlar, gizli kamera, ses kayıt cihazı kullanılabilir. Bununla beraber, ses kayıtları ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için çoğu zaman bilgisayar programlarından, yazılımlardan ve diğer çeşitli teknolojik cihaz ve araçlardan da ciddi oranda faydalanılır. Aynı durum, çoğu zaman ses kaydı almayan mobese kamerası ve çeşitli güvenlik kamerası modellerinde de yapılan görüntü iyileştirme işlemine benzemektedir. Çok hassas ve ciddi durumlarda, ses veya görüntü konusunda uzmanlar da adli ses kaydı ve adli ses inceleme için çalışabilirler.

Kayıt İyileştirme Çalışması

Kayıt iyileştirme çalışması, günümüzde adli bilişim için sıkça uygulanan işlemlerden birisidir. Güvenlik kamerası gibi çeşitli kayıt araçları, uzun süreler boyunca kayıt almak zorundadırlar. Bu kayıt zorunluluğu, gerek görüntü gerekse ses kaydındaki kalitenin ciddi oranda düşmesi anlamına gelir. Çünkü yüksek kaliteli ses ve görüntü kayıtları, özellikle depolama durumunda ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Suç teşkil eden adli durumlarda, kayıt iyileştirme suçun tespiti, suçlunun belirlenmesi, suçun tam olarak ne zaman ve nasıl işlendiğinin anlaşılması ve benzeri durumlar için tercih edilebilir. Bu açıdan, adli ses kaydı işlemi görüntü iyileştirme ve görüntü analizi gibi benzer işlemlerle birlikte, adli bilişimin alt konuları arasında yer alırlar.

Kayıt iyileştirme çalışması, tıpkı mobese kameraları veya çeşitli güvenlik kamerası modellerinde olduğu gibi, çeşitli bilgisayar programları ve yazılımlar ile birlikte gerçekleştirilir. Adli kayıt iyileştirme çalışması için, kimi zaman sesteki pürüzlerin ayıklanması, gürültülerin elenmesi, ses tespitinin yapılması veya benzeri işlemleri içerebilir. Tüm bunlar, günümüzde özel yazılımlar veya ses montajı, ses düzenlemesi yapılan çeşitli yazılım ve programlarla rahatlıkla yapılabilir. Çoğu zaman adli ses iyileştirme çalışması için, ses konusunda uzman bir kişinin de çalışması gerekli olabilir.

Kayıt Güvenilirliği Tespiti

Adli ses kaydı ve ses iyileştirme özellikle ses veya görüntü kaydı yapabilen dijital araçların gelişmesine paralel olarak, günümüzde adli vakaların aydınlatılması için daha yoğun olarak kullanılan işlemlerin başında gelmektedir. Ancak dijital kayıt araç ve dijital formatların, ciddi bir dezavantajı da vardır; eldeki veri kolaylıkla manipüle edilebilir. Bununla beraber, düşük kaliteli ses ya da görüntü kaydı da, adli vakalardaki kayıt güvenilirliği için ciddi bir sorun meydana getirebilir. İşte tam da bu noktada, kayıt güvenilirliği tespiti devreye girer. Kayıt güvenilirliği tespiti günümüzde, ses iyileştirme – adli ses kaydı çalışmaları ile ilgili olarak uygulanan başlıca işlemlerden bir tanesidir.

Kayıt güvenilirliği tespiti, niçin ve neden tercih edilir? Bunun nedeni, özellikle günümüzde dijital teknolojinin gelişmesidir. Dijital teknoloji, bir ses veya görüntü kaydının sayısal hale gelebilmesi demek. Sayısallaşan görüntü veya ses verisi ise, yardımcı bir bilgisayar programı ile kolayca manipüle edilebilir. İşte bu nedenle, adli vakalarda kayıt güvenilirliği son derece önemlidir ve düşük kaliteli verilerin analiz edilmesine ek olarak verilerin orijinal olup olmadığının da tetkik ve incelemesi yapılır.

Adli bilişim için gelişen teknolojiye paralel olarak daha da gelişen kayıt güvenilirliği tespiti, manipüle edilmiş kayıtların gerçeklerinden ayrılması noktasında başvurulan çalışmalardan birisidir. Özellikle ses kayıtları ve fotoğraflar için de kayıt güvenilirliği tespiti sık sık başvurulan çalışmalar arasında gelmektedir.

Konuşmacı Kimliklendirme ve Eşleme

Konuşmacı kimliklendirme ve eşleme, özellikle ses verisinin kime ait olduğunu belirlemek için adli bilişim ve ses iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden birisidir. Konuşmacı kimliklendirme ve eşleme ile ses verisindeki sesin tam olarak kime ait olduğu belirlenebilir. Bu işlem, aynı zamanda bir adli vakada birden fazla kişi için de tercih edilen yollardan birisidir. Yazılım desteği ve uzman kişilerin çalışmaları ile, ses verisi kullanılarak konuşmacı kimliklendirme ve eşleme işlemi kolaylıkla yapılabilir.

Konuşmacı kimliklendirme işlemi, adli ses verisi işleme çalışmalarının önemli ayaklarından birisidir. Çoğu zaman, düşük kaliteye sahip ses verisinin iyileştirilmesi gerekli olabilir. Bununla beraber, ses verisinde bulunan gereksiz veya negatif unsurlar, yine adli ses kaydı ve adli ses iyileştirme işlemleri ile ilgili olarak başvurulan işlemler arasında gelmektedir.

Sinyal Analizi

Sinyal analizi, özellikle telekomünikasyon imkânlarının arttığı günümüzde, telefon görüşmelerinin nereden ve ne zaman yapıldığının anlaşılması için gerekli olan bir adli bilişim çalışmalarından birisidir. Günümüzde, sinyal analizi ve özellikle de sinyal istihbaratı aynı zamanda ordular ve istihbarat servisleri tarafından da kullanılan yöntemler arasında gelir. Sinyal analizi, bir telefon görüşmesinin veya günümüzde internet bağlantısı ile kurulan iletişimlerde, kimlik tespiti, ses verisinin metne dökülmesi, kimliklendirme ve çeşitli alt çalışmaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Çoğu zaman sinyal analizi için, birden fazla ses iyileştirme işleminin birlikte uygulanması gerekebilir. Sözgelimi, bir telefon görüşmesindeki seslerin kimliklendirilmesi, şayet ses kalitesi düşük ise sesin iyileştirilmesi gerekli olabilir. Sinyal analizi, özellikle günümüzde siber suçlarla da ilişkili bir çalışmadır ve siber suçlarla mücadele gibi alanlarda da sık sık tercih edilir.

Adli Metin İncelemesi

Adli metin incelemesi, ses kayıtlarının metne dökülmesi şeklinde özetlenebilir. Özellikle düşük kaliteli ses kayıt ve verisinde, ses verisinin duyulması ve tanımlanması oldukça zor olabilir. Bu durumda, adli metin incelemesi ses kayıtlarının metne dökülmesi durumunda başvurulan bir çalışmadır. Adli metin incelemesi aynı zamanda mektup, el yazısı veya internet yazışmaları için de tercih edilebilecek olan çalışmalardan birisidir. Adli metin incelemesi bu noktada, siber suçlar dairesi gibi çeşitli adli bilişim dalları ile tercih edilebilecek çalışmalar arasında gelmektedir.

Adli Ses, Metin ve Konuşma İncelemesi Hizmetimize mutlaka göz atın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizi Arayalım