Union Kriminal

Resmi Belgede Sahtecilik Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

Resmi Belgede Sahtecilik Nedir ve Nasıl Tespit Edilir ?
340 Görüntülenme

Resmi belgede sahtecilik, günümüzde bir belgenin orijinalinin taklit edilmesi veya da resmi bir belgede çeşitli değişiklikler yapılması şeklinde karşımıza çıkabilen ve gerçekleştirilmesi durumunda cezaya tabii olan suçların başında gelmektedir. Özellikle resmi belgeler, günümüzde kurum ve kuruluşların, devlet aygıtlarının sağlıklı işlemesi için son derece gerekli ve şart olan unsurların başında gelmektedir. Bu nedenle resmi belgede sahtecilik, ciddi bir suçtur ve temel olarak külli sahtecilik – kısmi sahtecilik olmak üzere temel olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilir. Resmi belgede sahtecilik nedir? Nasıl tespit edilir? Sizlere bu önemli soruların yanıtını verirken, resmi belgede sahtecilik türlerine de değinmeye çalışacağız.

Resmi belgede sahtecilik, günümüzde en ciddi suçlardan bir tanesidir. Farklı tanıtım kartları, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, çek, senet, fatura, çeşitli raporlar ve özellikle de bilirkişi raporları, değerli belgeler olarak sınıflandırılırlar çünkü bu belgeler üzerinde bulunan bilgiler son derece önemli ve de kritiktir. Resmi belgelerin bu denli değerli ve önemli olmaları, üzerlerinde kısmi veya topyekûn bir değişiklik yapılması durumunda cezayı beraberinde getirmektedir. Resmi belgeler, farklı ülkelerin ve devletlerin de tarih boyunca önemsedikleri konuların başında gelmektedir. Hatta resmi belgelerin varlığı, bizlere bir devlet veya imparatorluğun varlığı veya gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verirler. Antik Mısır Medeniyeti, Uygurlar, Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti için, tarihin eski devirlerinde de resmi belgeler büyük önem taşıyan unsurların başında gelmekteydi ve bu belgeler üzerinde değişiklik veya hile yapmak, ağır cezalara tabiydi. Bugün de devletlerin ve resmi kuruluşların işlemesi için resmi belgeler son derece önemlidir ve bu nedenle üzerlerinde değişiklik – manipülasyon yapma eylemi cezalandırılır.

Resmi belgede sahtecilik suçu, temel olarak dört farklı şekilde işlenebilir;

  • Resmi Belgede Külli Sahtecilik
  • Resmi Belgede Kısmi Sahtecilik
  • Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme
  • Resmi Belgeyi Kasıtlı Olarak Karalama, Bozma, Saklama veya Deforme Etme

Yukarıda sıralanan resmi belgede sahtecilik suçu çeşitlerinin her biri, T.C. Ceza Kanunun Kapsamında belirlenen suçlara tabidir ve gerçekleştirilmeleri durumunda adli işlem başlatılabilir. Sizler için, resmi belgede sahtecilik suçu çeşitleri konusuna detaylı olarak değineceğiz.

Resmi Belgede Sahtecilik Nedir?  

Resmi Belgede Sahtecilik Nedir ?
Resmi Belgede Sahteciliğin Tanımı Nedir ?

Resmi belgede sahtecilik, bir kuruluşun veya devlet organlarının sağlıklı işlemesinde son derece önemli bir rol oynayan resmi belgeler üzerinde değişiklik veya manipülasyon gerçekleştirme eylemine verilen isimdir. Resmi belgede sahtecilik konusu kapsamında sahte imza da bulunmaktadır. Sahte imzanın veya imza taklit etmenin, resmi belgede sahtecilik disiplininin tam olarak hangi noktasında bulunduğu ile ilgili detayları da sizlere aktarmaya çalışacağız.

Resmi belgede sahtecilik, özellikle üzerinde imza, resim, kaşe bulunan değerli resmi belgeler üzerinde gerçekleştirilen değiştirme, manipülasyon, bozma, saklama veya gerçeğe uygun olmayan şekilde yeniden düzenlenme suçuna verilen isimdir.

Resmi Belgede Sahtecilik Nasıl Yapılır?

Resmi belgede sahtecilik, temel olarak üç ana şekilde gerçekleştirilir. Külli sahtecilik, kısmi sahtecilik ve gerçeğe aykırı belge düzenleme suçu, günümüzde resmi belgede sahtecilik başlığı altında incelenen suçlar olarak tanımlanabilirler. Resmi belgede sahtecilik, resmi bir belgenin tamamen (resmi belgede külli sahtecilik), kısmen (resmi belgede kısmi sahtecilik), gerçeğe aykırı resmi belge düzenleme veya resmi belge üzerinde karalama durumları şeklinde işlenen bir suçtur. Suçların bir kamu çalışanı tarafından (özellikle de resmi belgede karalama durumu) işlenmesi durumunda verilen ceza, %50 oranında artmaktadır. Resmi belgede sahtecilik suçu, değerli bir belgenin üzerinde deformasyon, karalama, saklama veya zarar verme şeklinde işlenebilir ve belge üzerinde yapılan manipülasyon gibi cezaya tabiidir.

Resmi belgede sahtecilik ciddi bir suç olmasının yanında dört farklı şekilde işlenebilir. Sahtecilik suçunun her biri, T.C.K.’nun farklı maddelerine tahakkuk eder ve tahakkuk eden cezaya ek olarak hakim kararı doğrultusunda cezalandırılır. Sizler için kısaca, resmi belgede sahtecilik suçu türleri ve işlenme şekillerinden kısaca söz etmeye çalışalım;

  • Resmi Belgede Külli Sahtecilik: Bir resmi belgenin en az bir kısmı üzerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik ve oynama cezalandırılır. Resmi belgede külli sahtecilik veya değerli belge üzerinde külli sahtecilik suçu ciddi bir suçtur ve cezası, diğer belgede sahtecilik suçlarından çok daha ağır olabilir.
  • Resmi Belgede Kısmi Sahtecilik: Üzerinde imza veya kaşe bulunan resmi bir belgenin belli kısımları arasında yapılan değişiklik, adli merciler tarafından saptanması durumunda cezalandırılır. Resmi belgede kısmi sahtecilik suçu, resmi belgenin bazı kısımları üzerinde yapılan değişiklik sonucu işlenir. Bahsi geçen resmi belge bir tür kimlik, ehliyet, diploma veya uzmanlık belgesi, pasaport ya da tek sayfa evrak üzerinde gerçekleştirilebilir.
  • Resmi Belgede Karalama Durumu: Üzerinde imza, kaşe, damga bulunan kimi resmi belgeler kasıtlı olarak saklanabilir, üzerinde karalama yapılabilir veya deforme edilebilir. Tüm bunlar, resmi belgede karalama durumu, bir belgeyi kasıtlı olarak bozmak, yırtmak veya karalamak şeklinde de tarif edilmektedir. Şayet suç, bir kamu çalışanı tarafından özellikle gerçekleştirilirse, dava sonucunda kesilen ceza %50 oranında artabilir.
  • Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme: Belgede sahtecilik suçları arasında en ağır suçlar arasında yer alan bu suç, üzerinde imza veya kaşe bulunan çeşitli belgelerin sahtelerinin üretilmesi şeklinde kendisini gösterir. Bir mezuniyet belgesi, diploma, pasaport, rapor, sağlık raporu, çek, senet gibi değerli resmi belgelerin sahtesinin hazırlanması suçları, bu ana başlıkta değerlendirilir. Tüm bunlara ek olarak kullandığımız kağıt para ve banknotların sahtelerinin basılması gibi eylemler, bu suç kapsamında değerlendirilmez.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası Nedir?

Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası, T.C.K.’nın 204. Maddesinde belirtilmiştir. Suçun kapsamına ve işleniş şekline paralel olarak, resmi belgede sahtecilik suçu 2 ilâ 5 yıl arasında bir hapis cezasına tabidir. Hapis cezası ve cezanın uzaması veya kısalması gibi durumların hepsi, suçun işleniş şekline, türüne ve de hakimlerin karar ve inisiyatifine bağlıdır.

Resmi belgede sahtecilik suçunun temel olarak üç farklı şekilde işlendiğinden söz etmiştik. Bu suçlardan gerçeğe aykırı belge düzenleme, Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı kanununun 197. Ve 210. Maddeleri ile düzenlenmiştir. TCK nın 4. bölümünde kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar olarak düzenlenmiş olup şikayete bağlı bir suç değildir.

Külli Sahtecilik Nedir?

Külli sahtecilik, bir belgenin belge niteliği taşıyan her unsuru ile ilgili gerçekleştirilen sahtecilik işlemlerine verilen isimdir. Resmi belgede sahtecilik suçunun temelde üç farklı şekilde sınıflandırıldığından söz etmiştik. Günümüzde külli sahtecilik suçu, kısmi sahtecilik suçundan nispeten daha düşük seviyeli bir cezaya tabidir. Buna karşın, gerçeğe aykırı belge düzenleme suçu, günümüzde külli sahtecilik ve kısmi sahtecilik suçundan çok daha ciddi bir suç olarak nitelendirilir ve cezası çok daha ağırdır. Külli sahtecilik, değerli bir resmi belgenin birden fazla kısmı üzerinde gerçekleştirilen değişikliklere, manipülasyon ve hilelere verilen isimdir. Külli sahtecilik, çok benzer bir resmi belgede sahtecilik suçu olmasına karşın, gerçeğe aykırı belge düzenlemeden farklı türde cezalandırılır.  

Külli sahtecilik çoğu zaman kimlik belgeleri, ehliyet ve pasaportlar üzerinde yapılan hileler ile işlenen bir suçtur. Çoğu zaman, benzer kısım ve bölümlere sahip olan pasaport, kimlik veya ehliyetlerde sahtecilik suçu kapsamında birden fazla kısım (fotoğraf, isim – saoyad vb) değiştirilir. Bu değişiklik, suç teşkil eder ve cezalandırılır. Benzer şekilde günümüzde kısmi sahtecilik suçu aynı zamanda değerli belge niteliği taşıyan çek, senet, fatura gibi belgelerle ilgili olarak da işlenebilir. Günümüzde resmi belge üzerinde külli sahtecilik suçu, en ciddi suçlardan bir tanesidir.

Kısmi Sahtecilik Nedir?

Kısmı sahtecilik, bir belgenin belge niteliğine kavuşmasını sağlayan çeşitli unsurları üzerinde gerçekleştirilen sahtecilik – manipülasyon ve hilelere verilen isimdir. Kısmi sahtecilik, bir belgenin tümü üzerinde değil, bir kısmında yapılan bir oynama – değiştirme işlemine verilen isimdir. Kısmi sahtecilik, bir kimliğin fotoğraf kısmı üzerinde değişiklik yapma, çek ve senetlerdeki rakam kısmında değişiklik veya manipülasyon gibi farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Kısmi sahtecilik, günümüzde ciddi cezası bulunan eylemler arasında gelmektedir.

Kısmi sahtecilik, günümüzde farklı türden resmi belgeler üzerinde farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Kimlik, pasaport, ehliyet veya mezuniyert belgesi gibi değerli belgeler genellikle kısmi sahtecilik suçunun kapsamı dahilinde değerlendirilirler. Yine kaşe, imza, el yazısının kullanıldığı çek ve senet gibi önemli belgelerde de kısmi sahtecilik suçu işlenebilir. Genellikle bu tip değerli resmi belgelerde kısmi sahtecilik, konu olan meblağın değiştirilmesi şeklinde kendisini gösterir. Yani çek ve senet gibi değerli resmi belgeler üzerindeki rakamlar değiştirilerek resmi belgede kısmi sahtecilik suçu işlenmiş olur.

Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Suçu Nedir?

Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Suçu Nedir ?
Gerçek Olmayan Belge Düzenleme

Gerçeğe aykırı belge düzenleme suçu, günümüzde T.C.K. tarafından suç olarak tanımlanmış ve resmi belgede sahtecilik kapsamında cezalandırılan suçlardan bir tanesidir. Suç, kişilerin gerçeğe çok benzeyen ancak gerçek olmayan kimlik, pasaport, ehliyet, mezuniyet belgesi, askerlik belgesi, tıbbi raporlar hazırlaması şeklinde işlenir ve gerçeğe aykırı belge düzenleme suçu, T.C.K. tarafından suç olarak nitelendirilir. Bugün gerçeğe aykırı belge düzenleme suçu, cezası en ağır belgede sahtecilik suçu türlerinden bir tanesidir. Üzerinde imza, kaşe, fotoğraf veya sıraladığımız unsurlardan en az bir tanesinin bulunduğu değerli belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi şeklinde işlenen suçun kapsamına kalpazanlık girmez; kalpazanlık ve sahte para basma suçu T.C.K.’nun diğer maddelerinde belirtilen suçlar kapsamında değerlendirilerek cezalandırılır.

Belgede (Evrakta) Karalama Durumları

Belgede (evrakta) karalama durumları, T.C.K.’nun 205. Maddesinde “resmi belgeyi yok etmek, bozmak veya gizlemek” olarak isimlendirilir. Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya belirli nedenlerden dolayı gizleyen kişi veya kişiler, iki ilâ beş yıla kadar varan hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bununla beraber, belgede (evrakta) karalama durumları olarak da isimlendirilen “resmi belgeyi yok etmek, bozmak veya gizlemek” suçu, şayet bir kamu görevlisi tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilirse, hapis cezasının süresi yüzde elli oranında artar. Bu da resmi belgeyi yok etmek, bozmak veya gizlemek suçunu işleyen kişinin kamu kuruluşlarında çalışması durumunda hapis cezasının 3 ilâ 7,5 yıl arasında değişebileceği anlamına geliyor.

Evrakta sahtecilik suçu ile ilgili olarak adli makamlarca verilen cezaların süresi suçu işleyenin niyeti, mesleki durumu ve benzeri unsurlara yönelik olarak artabilir veya düşebilir. Belgede (evrakta) karalama durumları suçu, bu tip bir suç olarak iyi bir örnektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, resmi belgede sahtecilik veya belgede karalama durumları gibi suçlarda ceza, işleyen kişinin mesleği veya çalıştığı yere bağlı olarak artabilir veya azalabilir ve belgede karalama durumları, bu tip belgede sahtecilik suçuna iyi bir örnektir.

Belgede (Evrakta) karalama durumu suçu, pek çok farklı şekilde işlenebilir. Üzerinde imza, kaşe, damga bulunan resmi belgeler yırtılabilir, kasıtlı olarak deforme edilebilir veya saklanabilir. Tüm bunlar belgede (evrakta) karalama durumu kapsamında değerlendirilen suç tanımlarıdır ve gerçekleştirilmeleri halinde suça tabidirler. Eylem sonrasındaki ceza, suçu işleyenlerin kamu çalışanı olup olmamasına ve suçun işlenme şekline göre değişkenlik gösterebilir.

Union Kriminal Belgede Sahtecilik Hizmetiyle Sizlerin Yanında!

Union Kriminal Belgede Sahtecilik Hizmetiyle Sizlerin Yanında!
Union Kriminal Belgede Sahtecilik Hizmeti

Union Kriminal belgede sahtecilik hizmetiyle sizlerin yanında! Kuruluşumuz adli bilirkişi hizmetleri konusunda alanının önde gelen özel kuruluşlarından bir tanesi olup aynı zamanda belgede sahtecilik, imzada sahtecilik, adli bilişim, adli ses ve konuşma inceleme gibi onlarca alanda, Türkiye’nin en geniş bilirkişi ağı ile özel yetkinlik, bilgi ve beceri gerektiren konularda sizlere yardımcı olabilirler. Union Kriminal bünyesinde uzmanlarımız tarafından ders programı özenle hazırlanmış olan eğitim programları için de sizler de başvuru yapabilirsiniz.

Kriminal hakkında daha fazla bilgi için Kriminal Ne Demek ? Kriminal İnceleme Nedir ? yazımıza mutlaka göz atın.

Belgede sahtecilik suçu gibi saptanması güç suçlar, özel bilgi ve beceri gerektirir. Bir belge üzerinde sahte imza veya kaşenin bulunup bulunmadığının anlaşılması için özel bilgi ve becerilerle donanmış çeşitli kişilerin çalışması gerekli olabilir. Kuruluşumuz, adli vakaların aydınlatılması için belgede sahtecilik eğitimi programını sizlere sunmakta ve bununla beraber ayrıca belgede sahtecilik kursu ile güvenlik güçlerimize veya katılmak isteyenlere adli bilirkişiliğin önemli bir alt dalı olan bu konu ile ilgili ders vermektedir. Günümüzde resmi belgede sahtecilik suçunun aydınlatılması için imzaları, kaşe ve damgaları, muhasebe kayıtlarını incelemek gerekli olabilir. Ancak değerli bir resmi belge üzerindeki bu unsurlar incelendiğinde belge üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığının veya da hile – oynanma suçunun sabitlenmesi için adli bilirkişilere ihtiyaç duyulur. Union Kriminal, sunduğu belgede sahtecilik hizmeti ile sizlere yardımcı olur.

Resmi belgede sahtecilik suçunun saptanması ve mahkemenin doğru karar vermesi için, bir resmi belge üzerinde bulunan her unsur, grafoloji uzmanları tarafından incelenirler. Ancak grafoloji uzmanları genellikle değerli bir resmi belge üzerinde bulunan imza veya el yazısı gibi unsurları incelerler. Buna karşın, belgede sahtecilik suçunun saptanması ve de sabitlenmesi için adli tıp uzmanları veya bu konuda uzman kişilerden de yardım istenebilir. Grafoloji uzmanları imza veya el yazısı gibi çeşitli unsurlara ek olarak makine yazısı gibi yazılı element ve unsurları da inceleyebilirler.

Genellikle bulgunuzun bize ulaştırılmasını takiben 1-2 gün içerisinde mütalaa metni hazırlanır ve sonrasında sizlere ulaştırılır.

El Yazısı, İmza ve Belge İnceleme Hizmeti almak için veya hizmetimizi incelemek için sayfamıza bekleriz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizi Arayalım