Union Kriminal

İmza İnceleme Hangi Durumlarda Yapılır?

İmza İnceleme Nedir ?
477 Görüntülenme

İmza inceleme hizmeti hangi durumlarda yapılır? İmza incelemesi nasıl yapılır? Bir imzanın kime ait olduğu tespit edilebilir mi? Bu ve daha fazla sorunun cevabını yazımızın devamında görebilirsiniz.

İmza inceleme, özellikle gerçek ve tüzel kişiliklerin imzalarının bulunduğu değerli belgeleri inceleyen adli inceleme dallarından bir tanesidir. İmza inceleme, ciddi ve son derece önemli bir adli inceleme dallarından bir tanesidir ve değerli bir belgedeki imzanın incelenmesi son derece önemlidir. Değerli bir belge üzerindeki imzanın incelenmesi ciddi oranda bilgi ve deneyim gerektirebilir. İmza inceleme nedir? Hangi durumlarda yapılır? Sizler için, başlı başlına bir uzmanlık dalı olan bu konuyu masaya yatırarak incelemeye çalışacağız. İmza incelemesi yapıldıktan sonra, üzerinde imza bulunan belge ile ilgili olarak bilirkişi raporu hazırlanır. Bununla beraber, imza incelemesi aynı zamanda fatura kesen çeşitli cihazlarla ilgili de yapılabilir. İmza inceleme nedir ve hangi durumlarda yapılır sorusunu yanıtlarken, sizleri imza incelemesi, imza inceleme bilirkişi raporu gibi konularda da aydınlatmaya çalışacağız.

İmza incelemesi, bugün olduğu gibi geçmişte de son derece önemli bir inceleme dalıydı. İnsanlık tarihinde medeniyetin yazılı belgeler üzerinden geliştiğini söylemek mümkün. Yazının icat edildiği en eski tarih devirlerinden bu yana pek çok devlet üzerinde damga, kaşe veya tuğralarının bulunduğu belgeleri gerek resmi yazışmalar gerekse basit alım – satım işlemleri için kullanmışlardır. Tarihin eski devirlerinde de bugün olduğu gibi, imza inceleme önemli bir disiplindi. Buna karşın, teknolojik gelişmelere paralel olarak grafoloji uzmanlığı, özel teknikler kullanarak imza inceleme işlemini başlatabilir, üzerinde imza bulunan değerli bir belgeyi inceleyip analiz ederek sınıflandırabilir.

İmza İnceleme Hangi Durumlarda Kullanılır?

İmza inceleme, imza incelemesi günümüzde özellikle üzerinde imza bulunan değerli belgelerle ilgili olarak gerçekleştirilir. Kriminal imza inceleme, kriminal imza incelemesi gibi isimlerle de anılan bu adli soruşturma şekli, çoğu zaman yaşayan insanlarla ilgili olarak gerçekleştirilebildiği gibi aynı zamanda ölmüş kişilerle ilgili olarak da yapılabilir. İmza inceleme veya imza incelemesi, günümüzde grafoloji biliminden alınan destek ile gerçekleştirilir. Sizler için ilk olarak imza incelemesi işleminin hangi durumlarda ve şartlar altında yapıldığının belirlenmesi gerekir. İmza inceleme, adli olay ve davalarda aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde gerçekleştirilir. Özellikle adli vaka ve olayların aydınlatılmasında son derece önemli olan tıbbi rapor, bilirkişi raporu ve bunun gibi, mahkemeler için kritik olan belgelerde imza incelemesi son derece önemli olan konulardandır.

Yazı veya İmzanız Taklit Edilerek Şahsınıza Bir Tür Suç İsnat Ediliyorsa: Günümüzde imzada sahtecilik son derece ciddi ve yapılması cezaya tabi olan eylemlerden bir tanesidir. Bununla beraber, özellikle üzerinde imza bulunan değerli belgelerle ilgili kolaylıkla sahtecilik yapılabilir. Ancak uzman bir göz, sizlere imzanın iddia edilen kişiye ait olup olmadığını, yine üzerinde imza bulunan diğer belgeleri değerlendirerek karar verebilir. Yazı veya imzanız taklit edilerek şahsınıza bir suç isnat ediliyorsa, imza inceleme eylemi gerçekleştirilmelidir.

Belge Üzerindeki Mühür veya Kaşenin Orijinalliğinin Sorgulanması Durumunda (Damga ve Mühür İncelemesi): Değerli belgeler üzerinde bulunan imzanın bir türevi de damga ve mühürdür. Daha basit anlatmak gerekirse firmalar özellikle fatura veya benzeri değerli belgeleri tasdik ettiklerini bir tür mühür veya damga ile gösterirler. Damga, kaşe ve mühür, şirketlerin “imzası” niteliğindedir ve bu nedenle de sahte damga ve mühürler, imza inceleme uzmanlığının bir dalı olarak nitelendirilmektedir.

Çek, Senet veya Fatura Gibi Ticari Belgeler Üzerinde Manipülasyon veya Oynama Durumunda (Sürsarj ve Benzeri Diğer Manipülasyonlar): Çek, senet veya faturalar üzerinde yapılan oynama veya değiştirmeler de, imza inceleme işlemi dahilinde gerçekleştirilir. Bu tip mali ve ticari belge niteliği taşıyan belgelerde manipülasyon ve oynama işlemi, ödenmesi istenen meblağla ilgili olarak da yapılmaktadır ve bunun yapılması cezaya tabii işlemler arasındadır ve büyük bir suç olarak değerlendirilir. Çek, senet veya fatura gibi ticari belgeler üzerinde manipülasyon veya oynama durumunda, özel kişiler, hakim veya savcılar çek, senet veya fatura ile ilgili olarak inceleme talep edebilir.

İmzanın Çeşitli Teknik ve Teknolojilerle Nakledilmesi: Günümüz teknolojisi, “dijital imza” veya imza mahiyeti taşıyan onaylama ve tasdiklerin bilgisayar veya akıllı telefon üzerinden yapılmasına imkân sağlamaktadır. Bu nedenle, anayasaya göre imzanın çeşitli teknoloji ve tekniklerle bir yerden başka bir yere aktarılması gibi çeşitli işlemler, yine suç kapsamında değerlendirilir. Aynı şekilde, çeşitli kimselere sahip imzalarla ilgili olarak nakil veya manipülasyon işlemi yapılma şüphesi varsa, yine inceleme başlatılabilir ve böylece bir imza ile ilgili olarak bilirkişi raporu özel kişiler, hakimler ve savcılar tarafından talep edilebilir.

Raporlar, Bilirkişi Raporları Üzerinde Sahte İmza Şüphesi: Bilirkişi raporları, günümüzde başta dava ve adli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve adaletin yerini bulması için son derece önemlidir. Kimi zaman, bilirkişi raporları ile ilgili de sahte imza bulunabilir. Bu tip durumlarda da imza inceleme işlemine başvurulabilir.

Dilerseniz Kriminal Ne Demek ? Kriminal İnceleme Nedir ? yazımızdan kriminal hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İmza İnceleme Nasıl Yapılır?

İmza İnceleme Nasıl Yapılır ?
İmza İnceleme Hizmeti

İmza inceleme veya diğer bir adıyla imza incelemesi sonunda üretilecek adli bilirkişi raporu son derece önemlidir. İmza inceleme işlemi için çoğu zaman “grafoloji” adı verilen bilim dalından faydalanılır. Grafoloji temel olarak, özellikle adli vakalarda yazı ve imzaları inceleyen bilim dalına verilen isimdir ve grafoloji uzmanları imza veya yazılara ek olarak aynı zamanda yazı stili üzerinden karakter ve kişilik analizi gibi işlemleri de gerçekleştirebilirler. İmza inceleme temel olarak değerli belgeler üzerindeki her türden yazıyı incelemeyi ele alır. Örneğin, resmi bir belge üzerindeki makine yazısı, imza, damga, kaşe, el yazısı gibi unsurlar da imza incelemenin konusu dahilinde değerlendirilip analiz edilebilir. Bu açıdan imza incelemesi, resmi belge inceleme ile yakından ilgilidir. İmza inceleme; el yazısı, imza, makine yazısı gibi çeşitli yazıları da inceleme konusunu kapsayabilir.

İmza incelemesi, günümüzde adli bilirkişiler ve diğer alan uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve yoğunlukla grafoloji biliminden faydalanılır. Grafoloji, imza gibi son derece önemli unsurları olduğu gibi aynı zamanda el yazısı veya makine yazısını da inceleyebilir. Fatura ve önemli belgeler üzerindeki makine yazısının incelenmesi, teknolojik altyapı gerektirebilir. Ancak imza bulunan bilirkişi raporları, çek, senet, günlük veya önemli belgelerde imza inceleme işlemi, özellikle imza inceleme, grafoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

El yazısı inceleme hizmetimizi de inceleyebilirsiniz <<<<<

İmza incelemesi, grafoloji uzmanlarının özel teknikler kullanarak gerçekleştirdiği bir işlemdir. Genellikle bu inceleme için daha önceki yazılı belgeler bir tür referans olarak kabul edilir ve imza inceleme işlemi gerçekleştirilir.

İmza Taklidi Yapılabilir mi?

İmza taklidi, günümüzde yapılması cezaya tabi olan eylemlerin başında gelmektedir ve yapılabilir. İmza taklidi, kasıtlı olarak işlenen bir suçtur ve genellikle üzerinde imza bulunan değerli belgeler ile ilgili olarak gerçekleştirildikleri için, imza inceleme şüphesinin oluşması durumunda yapılır. İmza incelemesi günümüzde özellikle imza inceleme adli bilirkişiler tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir ve imza incelenmesine başlanması için suçun işlenmesi gerekli değildir. Kimi zaman hakim veya savcılar, kimi zaman da özel kişiler imzanın sahte olması şüphesine yönelik olarak imza inceleme işleminin başlatılmasını isteyebilirler ve yukarıda da üzerinde durduğumuz gibi imza incelemesi, el yazısı veya makine yazısı ile ilgili olarak da yapılabilir.

İmza taklidi günümüzde, üzerinde imza bulunan değerli belgelerle ilgili işlenen en ciddi ve yaygın suçların başında gelmektedir. İmza taklit edilebilir ve bu işlem birden fazla işlem sonrasında yapılabilir. Bu nedenle imzanın gerçekten atan kişiye ait olup olmadığının derinlemesine incelenmesi gereklidir. Kimi zaman uç işlenmese dahi, şüphe üzerine hakim veya savcılar imza incelemesi ile ilgili bir çalışma başlatabilirler. Tüm bunlar için imza – grafoloji uzmanlarının detaylı ve özenli incelemesi şarttır.

Bir İmzanın Kime Ait Olduğu Tespit Edilebilir Mi?

Bir imzanın kime ait olduğu, grafoloji uzmanlarının titiz ve özenli çalışmaları sonrasında gerçekleştirilebilir. İmzanın kimlik tespiti, özellikle imza sirküleri – imza sirküsü ile ilgili detaylı bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirilir. Peki, imza sirküsü nedir ve ne için değerlendirilir? İmza sirküsü, bir şirkette imza yetkisi bulunan kişilerin imzalarının noter tarafından kayıt edilmesi ve tasdiklenmesidir. Böylece, imzanın taklit edilmesi veya benzeri durumlarda sahte imza kolaylıkla saptanabilir. Özellikle firma ve şirket yönetiminde, sahte imza saptamasında imza sirküleri son derece önemli bir yer kaplamaktadır.

Bir imzanın kime ait olduğunun tespit edilmesi yani imza kimliklendirme, imza sirküleri gibi kayıtlara ulaşılması neticesinde gerçekleştirilir. İmza kaydı ile ilgili noter kaydının bulunması, imzanın taklit edilmesini engeller ve sahte imzanın saptanmasını kolaylaştırır. Belki de bu yüzden özellikle üzerinde imza bulunduğu için değerli belge olarak sınıflandırılabilecek belgelerle ilgili olarak imza incelemesi, imza inceleme gibi işlemler yapılabilir. İmzanın kime ait olduğunun belirlenmesi günümüzde özellikle grafoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Grafoloji uzmanları, imzanın orijinalliğinin belirlenmesi ile ilgili olarak imza sirküleri gibi çeşitli belge ve detayları değerlendirerek bir imzanın kime ait olduğunu belirleyebilirler.

İmza incelemesi sonucunda imzanın kime ait olduğu kolaylıkla tespit edilebilir. Kriminoloji ve adli grafoloji uzmanları, bir el yazısı veya imzanın kime ait olduğunun belirlenmesi veya benzeri işlemlerle ilgili olarak geçmişteki el yazısı ve imza gibi unsurları bir tür referans ve veri olarak kullanırlar.

İmza Sirküleri Nedir?

İmza Sirküleri Nedir ?
İmza Sirküleri

İmza sirküleri, özellikle imza yetkisi bulunan kişilerin imzalarının noter tasdikli kaydına verilen isimdir. İmzaların noter tasdikli kayıtlarının alınması, imza sahteciliği veya imza üzerinde oynanma ya da hile yapılması durumunda, imzanın kime ait olduğunun belirlenmesi veya imzanın sahte olup olmadığının anlaşılmasını kolaylaştırır. Günümüzde, özellikle değerli belgeler üzerindeki imzaların sahte olup olmadığının belirlenmesi için imza sirküleri son derece önemlidir. Çünkü grafoloji uzmanlığı, imza sirküleri ile kıyaslama ve eşleştirme işlemini kullanarak imzanın sınıflandırılmasını kolaylaştırmaktadır.

Grafoloji Uzmanları Hangi Durumlarda İmza İncelemesi Yapar?

Grafoloji uzmanları, yukarıda da belirlediğimiz durumlarda imza incelemesi yapabilirler. Bu durumlar arasında değerli belgelerdeki imzanın orijinalliğinin belirlenmesi ve saptanması, imza taklit edilmesi ile ilgili durumlar, imza nakli, sahte kaşe veya damgaların tespiti gibi çeşitli durumlarda grafoloji uzmanları imza incelemesi işlemini gerçekleştirebilirler. Günümüzde grafoloji uzmanları imza incelemesi kapsamında imza, el yazısı, kaşe, damga veya makine çıktısı yazıları inceleyebilirler. Buna karşın grafoloji uzmanları daha çok, el yazısı veya imza gibi belirli bir kişi tarafından atılan imzaları veya yazıları incelerler. Yine, üzerinde bir tür imza veya damga – kaşe bulunan, ticari veya değerli bir belgede sahtecilik veya değiştirme – oynama yapıldığı şüphesi ile ilgili olarak grafoloji uzmanları inceleme yaparak imza veya yazı ile ilgili analizlerini savcılığa sunabilirler. Yani grafoloji uzmanları, suç şüphesine ek olarak belgelerin analiz edilmesi durumunda belgelerle ilgili bir hile veya oynama şüphesi ile de inceleme yapabilirler.

Grafoloji uzmanları, imza incelemesi ile ilgili genel olarak imza sirküleri üzerinden hareket ederler. İmza sirküleri, noter tasdikli olduğu için eski imzalar ve üzerinde şüphe bulunan yeni imza kolaylıkla kıyaslanabilir ve karşılaştırılabilir. Bu nedenle, imza sirküleri ve bir firma veya kuruluşta imza yetkisi bulunan kişilerin daha önce imzaladıkları, üzerine yazdıkları belgeler son derece önemlidir. Grafoloji uzmanları, bir imzanın sahte olup olmadığını veya değerli bir belge üzerinde bir hile veya manipülasyon şüphesi ile ilgili olarak çeşitli özel teknikler kullansalar da, genel olarak inceleme daha önceki imza ve el yazıları değerlendirilerek yapılır.

İmza sirküleri yoksa beyan edilen numune imzalar üzerinden de incelemeler yürütülebilir. Sorgulanan ya da suça konu edilen belgeler üzerindeki imzalar, dava ya da soruşturma dosyasının içerisinde olduğu durumlarda bilirkişi, savcılık makamında ya da mahkemede incelemelerini gerçekleştirebilir.

İmza İncelemesinde Kıyas ve Eşleştirme

İmza incelemesinde kıyas ve eşleştirme, son derece önemli olan konular arasında gelir. Özellikle kıyas, grafoloji uzmanları tarafından kullanılan tekniklerin başında gelir ve genellikle imza sahteciliği gibi durumlar için imza sirküleri son derece önemlidir. Ancak grafoloji uzmanları sık sık tekrar ettiğimiz üzere, sadece imza veya el yazısı konusu ile ilgili değil, makine yazısı veya sahte kaşe veya damgalarla ilgili olarak da bir tür çalışma gerçekleştirirler. Benzer şekilde, imza incelemesi kapsamında bulunan damga ve kaşe incelemesi ile ilgili olarak da, yine bir firma veya kuruluşun kurulma aşamasında ibraz ettikleri damga veya kaşeler değerlendirilir.

İmza, kaşe, el yazısı veya damgalar için grafoloji uzmanları genel olarak kıyas ve eşleştirme tekniklerine başvururlar. Grafoloji uzmanları bir imzanın kime ait olduğunun belirlenmesi, imza orijinalliğinin saptanması ve diğer konularla ilgili olarak geçmişteki referansları değerlendirirler. İmza sirküleri, üzerinde imza bulunan değerli belgeler, fatura, çek, senet veya damgalı belgeler, firma kaşe veya damga kaydı gibi pek çok referans noktası, imza inceleme için son derece önemli olan konuların başında gelmektedir ve bu nedenle de imza incelemesinde kıyas ve eşleştirme son derece önemlidir.

İmza incelemesinde kıyas ve eşleştirme, pek çok değerli belge üzerinde gerçekleştirilebilir. Üzerinde el yazısı bulunan çeşitli belgeler, çek, senet, dijital imza, dijital imza sirküleri, raporlar ve özellikle de bilirkişi raporları gibi değerli belge türlerinin hemen hepsi, imza incelemesinde kıyas ve eşleştirme için son derece önemli olan konu ve başlıkların arasında gelmektedir. Özellikle üzerinde el yazısı bulunan notlar, vasiyetnameler, günlük ve günceler, vekalet belgeleri gibi önemli belgelerin incelenmesi ve analizi için, imza incelemesinde kıyas ve eşleştirme, imza sirküleri son derece önemlidir.

İmza İnceleme Hizmetinde Union Kriminal  Sizlerle!

İmza İnceleme Hizmeti UnionKriminal
İmza İnceleme Hizmeti

İmza inceleme hizmeti, günümüzde adli olayların aydınlatılmasına yönelik en çok tercih edilen hizmetlerinden birisidir. Dijital teknolojilerin gelişmesi, imza inceleme veya sahte imza inceleme gibi çeşitli disiplinlerin eskidiğini sizlere düşündürtmemeli. İmza inceleme ve grafoloji uzmanlığı eğitimi almak isterseniz, alanında uzmanlaşmış hocalarımız tarafından içeriği özenle hazırlanmış olan eğitim programına katılabilirsiniz. İmza inceleme hizmeti, adli vakaların aydınlatılması ve adaletin yerini bulması için en sık başvurulan uzmanlık dallarından birisidir.

Union Kriminal imza inceleme hizmeti, değerli belgeler üzerindeki imzaların sınıflandırılması ve kimliklendirilmesi ile ilgili olarak sizlere yardımcı olabilirler. Bugün, imza inceleme ve grafoloji son derece önemli bir adli bilimler dalıdır; çünkü günümüzde de resmi belgeler ve üzerinde imza bulunan değerli belgelerle ilgili inceleme ve sınıflandırmalar son derece önemlidir. Adli bilimler imza inceleme eğitim programı, adli kurumlarda çalışan kişiler tarafından talep edilen popüler eğitimlerden birisidir. Union Kriminal, sizlere imza incelemesi konusunda hizmet verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizi Arayalım