Union Kriminal

Görüntü İyileştirme Nedir? Neden İhtiyaç Duyulur?

177 Görüntülenme

Görüntü iyileştirme, günümüzde özellikle güvenlik kamera sistemleri için tercih edilip kullanılan bir işlemdir. Özellikle güvenlik kameraları söz konusu olduğunda, görüntü iyileştirme en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesidir. Bunun nedeni, güvenlik kameralarının genellikle düşük görüntü kalitesi ile kayıt yapmasıdır. Düşük kaliteli kamera kaydı, çoğu zaman bir güvenlik kamerası ile çeşitli enformatik bilgilerin alınmasını zorlaştırır. İşte tam da bu noktada, görüntü iyileştirme ve analiz hizmeti tercih edilir. Sizlere görüntü iyileştirme ve analiz hizmetinden söz ederken, aynı zamanda buna neden ihtiyaç duyulduğundan ve hangi durumlarda görüntü iyileştirme ve analiz hizmeti talep edildiğinden de söz edeceğiz. 

Görüntü İyileştirme Nedir?

Görüntü iyileştirme, özellikle MOBESE kameraları ve güvenlik kameraları ile ilgili bir terimdir. Güvenlik kameraları ve MOBESE kameraları, hiç durmaksızın kayıt alırlar. Ancak güvenlik kameraları ile elde edilen görüntülerin kalitesi düşüktür. Bununla beraber aynı zamanda elde edilen görüntü pek çok zaman son derece GREN’li ve tek renktir. Güvenlik kamerası ve MOBESE Kameralarının bu temel özelliği, görüntü iyileştirme ve analiz işleminin sık sık tercih edilmesine neden olur. Peki,  yedi gün yirmi dört saat kayıt alan bir güvenlik kamerası veya MOBESE kamerası, neden çoğu zaman düşük çözünürlüklü ve kalitesi düşük bir görüntü sunar? 

Güvenlik kameraları, sürekli kayıtta olmak zorundadır. Bununla beraber, çoğu zaman bir tür hırsızlık, kaza veya benzeri bir durum olmadığında kaydedilen görüntünün çoğu oldukça sade ve de doğaldır. Bu özellikleri, güvenlik kameralarındaki görüntü kalitesinin düşük olmasına neden olur. Gerekli görülen bir durumda, elde edilen düşük kaliteli güvenlik kamerası kaydında görüntü iyileştirme işlemi gerçekleştirilir. 

Görüntü Analiz Hizmeti Nedir?

Görüntü analiz, güvenlik kamerası ile elde edilen görüntülerin analiz edilmesine verilen isimdir. Güvenlik kamerası ve MOBESE kameralarında elde edilen görüntüler, suç teşkil eden bir durumda görüntü iyileştirme ile birlikte kullanılırlar. Görüntü analiz ile; 

 • Eşkâl Belirleme,
 • Plaka Tespiti, 
 • Gerçekleştirilen Eylemin Suç Teşkil Edip Etmediği, 
 • Suç Teşkil Eden Durumlarda Suç Aletine Ne Olduğu veya Ne Şekilde Kullanıldığı
 • Gerçek Suçlunun Tespiti veya Bazı Durumlarda Masumiyetin Kanıtlanması 
 • Trafik Kazası Gibi Durumlarda Kusurun Kimde Olduğu, 
 • Trafik Kazası, Hırsızlık, Suç Teşkil Eden Eylem ve Benzeri Olayların Nasıl ve Ne Şekilde Gerçekleştiği, 

Gibi pek çok şey konusunda bilgi edinilebilir. Genellikle görüntü analiz ile bir olayın detaylı olarak aydınlatılabilmesi için, görüntü iyileştirme ile birlikte kullanılması gerekir. Günümüzde, pek çok farklı görüntü iyileştirme programı bulunmakla birlikte, görüntü iyileştirme teknikleri geçen yıllara nazaran oldukça gelişmiştir. Günümüzde gelişen teknoloji, güvenlik kamerası görüntü kalitesi ile ilgili standartları ciddi oranda arttırmıştır. Buna karşın, görüntü iyileştirme ve görüntü analizi çoğu zaman güvenlik kameraları ile ilgili günümüzde de talep edilen hizmetler arasında gelmektedir. 

Görüntü İyileştirmeye Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur?

Görüntü iyileştirme, özellikle adli vakalarda veya kazalarda görüntü iyileştirmeye çoğu zaman ihtiyaç duyulan bir işlemdir. Örneğin; trafik kazaları, taciz olayları, hırsızlık, adam yaralama gibi adli suçların aydınlatılması için çoğu zaman görüntü iyileştirmeye ihtiyaç duyulur. Çoğu zaman görüntü iyileştirme ve görüntü analizi özellikle adli vakalar için talep edilen en önemli işlemlerdir. Çünkü özellikle adli vakalarda, zanlının teşhisi, gerçek suçlunun belirlenmesi veya bir eylemin suç teşkil edip etmemesi gibi konularda görüntü kayıtları son derece önemlidir. Bu nedenle, görüntü iyileştirmeye genellikle aşağıdaki durumlarda ihtiyaç duyulur; 

 • Adli Vakalarda Suçlunun Belirlenmesinde,
 • Trafik Kazalarında, Kusurun Kimde Olduğunun Aydınlatılmasında,
 • Adli Vakalarda, Gerçekleştirilen Eylemin Gerçekten Suç Sayılıp Sayılmayacağının Belirlenmesinde, 
 • Zanlısı Belli Olmayan Adli Vakalarda Suçlunun Kimliğinin Belirlenmesinde,
 • Trafik Kazalarında, Plakanın Belirlenmesinde, 
 • Toplumsal Olaylarda Zanlının Belirlenmesinde, 

Görüntü iyileştirmeye ihtiyaç duyulan durumların başında adli vakalar gelir. Adli vakalarda veya suçun meydana geldiği durumlarda, zanlının belirlenmesi, eyleme döktüğü hareketin suç sayılıp sayılmayacağı veya bir trafik kazasında kusurun kimde olacağının belirlenmesi gibi durumlarda görüntü iyileştirme ve görüntü analizi sıkça talep edilen hizmetlerin başında gelir. 

Görüntü iyileştirme hizmetine genelde adli vakalarda ihtiyaç duyulmasının nedeni, görüntülü delillerin son derece yeterli görülmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yönetmeliklerinde yapılan çeşitli düzenlemelerle, görüntülü delil de birinci dereceden delil kabul edilmektedir. Bu nedenle, günümüzde görüntü iyileştirme ve görüntü analizi gibi hizmetlere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Trafik Kazalarında Mobese ve Araç Kamerası İncelemesi

Trafik kazalarında, Mobese ve araç kamerası incelemesi, görüntü iyileştirme ve görüntü analizi hizmetlerinin yaygın olarak kullanıldığı olaylar arasında gelmektedir. Özellikle trafik kazalarında araç kameraları ve mobese kameraları, araçların plaka bilgilerine ulaşmak için sıklıkla kullanılır. İlk olarak Mobese nedir ve özellikle toplum güvenliği için neden bu kadar önemlidir ondan söz etmekle başlayalım. 

Mobese yani mobil elektronik sistem entegrasyonu, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan ve 2007 Yılından bu yana ülkemizde kullanılmakta olan bir sistemdir. Özellikle ilçe ve illerin merkezi noktalarında bulunan Mobese kameraları; başta trafik kazaları, toplumsal olaylar, adli vakalar ve benzeri olayların aydınlatılması için son derece faydalı bir sistemdir. 

Trafik kazalarında, Mobese ve araç kamerası incelemesi çoğu zaman Mobese kameralarındaki görüntü kalitesinin düşük olmasından dolayı tercih edilir. Çünkü Mobese kameraları da, genellikle diğer güvenlik kamerası türlerinde olduğu gibi düşük çözünürlükte kayıt yaparlar. Çoğu zaman Mobese kamera kayıtları diğer güvenlik kamerası kayıtlarında olduğu gibi düşük kalitededir. Bu durumda, trafik kazası ve benzeri olaylar için kamera kayıtlarının düzenlenmesi gerekebilir. Genellikle trafik kazalarında, kazaya kimin sebep olduğu ve işlediği hata / kusurun niteliğinin belirlenmesi için araç kamerası veya Mobese kamerasının incelenmesi gerekli olabilir. İşte tam da bu noktada görüntü iyileştirme ve görüntü analizi gibi işlemlere çoğu zaman ihtiyaç duyulur. 

Hırsızlık vakalarında görüntü İnceleme, İyileştirme ve Netleştirme

hırsızlıkta görüntü inceleme

Hırsızlık vakalarında görüntü inceleme, iyileştirme ve netleştirme son derece önemlidir. Görüntü iyileştirme işleminin özellikle de eşkâl tanımlama için kullanıldığından söz etmiştik. Özellikle hırsızlık vakalarında görüntü inceleme, iyileştirme ve netleştirme tam olarak eşkâl tanımlamak için yaygın olarak kullanılır. Görüntü iyileştirme ve netleştirme ise, özellikle güvenlik kameraları için kullanılan görüntü iyileştirme programları ve yazılımları ile gerçekleştirilir. 

Görüntü iyileştirme işlemi, özellikle hırsızlık vakaları için yaygın olarak kullanılır. Bunun nedeni güvenlik kamerası görüntülerinin genellikle düşük çözünürlüklü ve de grenli olmasıdır. Ayrıca güvenlik kameralarında çoğu zaman objektif tam olarak net değildir. Güvenlik kameralarının saydığımız tüm bu olumsuz özellikleri, özellikle insan yüzü gibi detaylı görüntülerin kötü görünmesine neden olabilir. Burada, “kötü görünme” olarak kastedilen örneğin hırsızlık vakası gibi bir durumda, zanlı eşkâlinin belirlenemeyecek kadar kötü olmasıdır. Bu durumda, güvenlik kamerasındaki görüntülerin iyileştirilmesi ve sonrasında analiz edilmesi çözümü talep edilebilir. Görüntü iyileştirme ve netleştirme ile ilgili olarak, bir konuyu daha aydınlatmakta fayda var; gren nedir?

Gren Nedir?

Gren, özellikle güvenlik kameralarında karşımıza çıkan bir tür görüntü kusurudur. İngilizce “kumlu görüntü” olarak dilimize çevirebileceğimiz bu terimin temelinde “grain” yani “tane” bulunur. Düşük kaliteli video ve fotoğraflarda, dijital görüntüyü meydana getiren pikseller düşük veya yüksek kaliteli olabilirler. Düşük kaliteli pikseller, “gren” olarak da bilinen kumlu görüntüyü meydana getirirler. Kumlu görüntü, özellikle insan yüzü ve benzeri detaylı objelerin iyi görünmesini engeller. Güvenlik kameraları, mobese kameraları ve araç kameraları için görüntü iyileştirme çalışmasının yapılmasındaki temel amaçlardan birisi de bu “kum” etkisini ortadan kaldırmaktır. 

Plaka Netleştirme

Görüntü iyileştirme ve görüntü analiz işlemlerinin trafik kazalarının aydınlatılması için de kullanıldığından söz etmiştik. Özellikle araç kameraları ve mobese kamera kayıtları, gerçekleşen trafik kazalarında plaka belirlemek için kullanılabilir. Çünkü çoğu trafik kazasında kazayı yapanlar, çoğu zaman ceza ile karşılaşmamak için, kasıtlı olarak kaza mahalini terk edebilmektedirler. Söz konusu trafik kazaları olduğunda da, hızlıca meydana gelen kazalarda, kazaya karışan araçların plakalarını saptamak çoğu zaman sorun olabilir. Bu ve bunun gibi istenmeyen durumlar için, plaka netleştirme, kameralardaki görüntüleri iyileştirme çalışmaları adı altında yapılan işlemlerden biridir. 

Güvenlik kamerası görüntülerinin daha yüksek çözünürlüklü ve kaliteli hale getirilmeleri için genellikle görüntü netleştirme yazılımları kullanılır. Günümüz teknolojisi, geçmiştekinden daha hızlı ve etkili bir biçimde, görüntü netleştirme işi yapabilir. Plaka netleştirme ise, yüz veya eşkâl netleştirme işlemlerinden nispeten daha kolay ve hızlı bir şekilde, bilgisayar ve yazılım desteği alınarak yapılabilir. 

Görüntü veya Video İçerisinde Kişi Tespiti

Görüntü veya video içerisinde kişi tespiti, iki ana kısımdan oluşan bir süreçtir ve bu süreçte görüntü netleştirme yazılımları başta olmak üzere, çeşitli yazılım ve programlar kullanılır. Peki, görüntü veya video içerisinde kişi tespiti nasıl ve ne şekilde yapılır? 

Görüntü veya video içerisinde kişi tespiti için ilk gerekli olan şeylerin başında, bir fotoğraf veya video içerisindeki yüz hatlarının tespitidir. Bunun için yapay zekâ destekli yazılımlar ve çeşitli araçlar kullanılır. Bu araçlar, bir kişinin karakteristik yüz hatlarını belirlemek için kullanılan yazılım ve programlardır. İkinci aşamada, yüzün tam olarak kime ait olduğunun belirlenmesi için, yüz bilgilerinin bulunduğu bir tür veri tabanı eşkal belirleme için kullanılmalıdır. 

Görüntü veya Fotoğrafta Şifreli Verinin Tespiti

Görüntü veya fotoğrafta şifreli verinin tespiti, özellikle mali suçlar veya daha ciddi suç teşkil eden olaylarda, sanıkların şifrelenmiş verilerine ulaşmak için tercih edilen yollardan birisidir. Tıpkı trafik kazaları veya benzeri durumlarda olduğu gibi, özellikle bilgisayar veya cep telefonu ekranının fotoğrafı üzerinden şifreli verinin tespiti ve şifre elde edilebilir. Hırsızlık olaylarında ise, görüntü veya fotoğrafta şifreli verinin tespiti özellikle para kasası, şifreli kapılar gibi spesifik unsurlar için kullanılabilir. 

Cinayet ve Yaralamada Suç Aleti Kullanımı Tespiti

Cinayet ve yaralamada, suç aletinin kullanılıp kullanılmadığı veya suçlu tarafından suç aletinin tam olarak nasıl ve ne şekilde kullanıldığı da yine güvenlik kameraları tarafından kolaylıkla tespit edilebilir. Özellikle mobese kameraları ve özel mülklerde bulunan güvenlik kameraları, cinayet ve yer alma gibi ciddi suçlarda kullanılan suç aletine ne olduğunu veya ne şekilde kullanıldığını saptamak için rahatlıkla tercih edilebilir. Suç aleti, özellikle adam yaralama, cinayet, gasp, hırsızlık ve benzeri ağır cezaya tabi suçlar için önemli bir detaydır ve güvenlik kameraları ile tüm bunlar, kolaylıkla tespit edilebilir. 

Hırsızlık ve Gasp Durumlarında Siz Olmadığını Kanıtlama

Hırsızlık ve gasp olaylarında, suçlunu kimlik tespiti en önemli noktalardan birisidir. Belki de bu yüzden, özellikle kuyumcu, market ve benzeri iş alanlarında güvenlik kameraları suçun ve suçlunun tespiti için kullanılan yegâne araçların başında gelir. Hırsızlık ve gasp gibi adli vakalarda, suçlunun siz olmadığını kanıtlamak, gerçek suçluyu belirlemek, ortada bir suçun olduğunu kanıtlamak ve benzeri işlemler için güvenlik kameraları son derece uygundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizi Arayalım