Union Kriminal

Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Hakkında Tüm Detaylar

Resmi Evrakta Sahtecilik
159 Görüntülenme

Evrakta sahtecilik suçu cezası hakkında tüm detaylar özellikle böyle bir suç tarafından yargılanan kişilerin bilmesi gereken bir durumdur. Evrakta sahtecilik pek çok kişi tarafından çok da önemli görünmeyen bir durum olduğu için şu an pek çok konuda yapılmaktadır. Fakat özellikle resmi evrakta yapılan sahteciliğin suçu 3 seneden başlamaktadır. Evrakta yapılan sahteciliğin suçları 2’ye ayrılır. Bunlar resmi evrakta sahtecilik ve özel evrakta sahteciliktir. Her iki durumda da hapis cezasına çarptırılmaktadır. Kişiler sundukları kanıtlar doğrultusunda belirtilen cezaların altında hapis cezası alırsa eğer, hapis cezalarını para cezasına çevirebilirler.

Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Kaç Yıl?

Evrakta sahtecilik suçu cezası, hangi evrak türünde suç işlendiğine göre değişir. Kişiler resmi evrakta suç işlediyse eğer 3 sene ila 8 sene arasında suç ala bilir. Özel evrakta bir suç işlendiyse eğer 1 sene ila 3 sene arasında ceza alacaktır. Fakat mahkeme sürecinde pek çok değişiklik ola bilir. Mahkeme sürecinde kişinin lehine ya da aleyhine göre çeşitli kanıtlar sunula bilir. Bu kanıtlara göre ceza süresi artırılıp kısaltıla bilir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Nedir?

Resmi evrakta belgede sahtecilik suçu ve cezası evrakta yapılan sahteciliğin suçuna göre değişecektir. Örneğin gerçek olan resmi bir belgenin üzerinde başkalarını aldatacak şekilde yapılan düzenlemelerde kişilere 2 sene ila 5 sene arasında ceza verilir. En baştan sahte bir resmi belge yaratan kişilere ise 3 sene ila 8 sene arasında bir hapis cezasına çarptırılır. Eğer yapılan sahte evrak gerçek niteliğinde olursa ve kamu kuruluşlarında kullanıldığıysa cezanın yarısı oranında artırılmış bir hapis cezasına çarptırılır. Resmi evrakta belgede sahtecilik suçu ve cezası hesaplama yapılan suça göre değişir. Suçun tam olarak ne adı altında yapıldığı bilinmelidir. Aynı zamanda toplanan kanıtlar doğrultusunda ceza artırılıp azaltılabilir. 

Resmi evrakta belgede sahtecilik suçu ve cezası sorgulama için alanında uzman olan bir avukatla görüşülmesi gerekir. Çünkü sahtecilik adı altında birden fazla suç da yapılmış olabilir. Ya da kişi haksız yere evrakta sahtecilik konusunda suçlanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda suçun cezası avukat aracılığıyla sorgulana bilir.  Resmi evrakta belgede sahtecilik suçu ve cezası uzlaşma mahkeme kararı sonucuna göre belli olur. Fakat resmi evrakta yapılan sahtecilik kamu çalışanlarını aldatma adı altına girildiği için oldukça büyük bir suçtur. Kişi sahte evrakı kendi hazırlamadığına dair ve gerçekten o evrak hakkında bir bilgisine olmadığına dair kanıtlar sunarsa dava düşe bilir. Fakat aksi halde mahkeme ile herhangi bir uzlaşma mümkün değildir.

Sahte Evrak

Resmi Evrakta Sahtecilik

Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Nedir?

Özel belgede evrakta sahtecilik suçu ve cezası TCK 207.maddesine göre tanımlanması üzere; okunabilir, yazılı ve hukuki değer taşıyan bir belgenin tamamen sahte bir şekilde oluşturulması ya da sahte bir şekilde değiştirilmesi, düzenlenmesi sonucunda meydana gelen bir suçtur. Evrakta sahtecilik suçu cezası 1 sene ila 3 sene arasında hapis cezasıdır. Sahte olan bir belge kullanıldığı zaman, gerçek olarak tasarlanan bir özel belgenin üzerinde başkalarını aldatacak şekilde çeşitli değişiklikler yapılarak kullanılması ya da direkt olarak sahte belge oluşturulması sonucunda kişiler bu cezası alır. 

Eğer özel evrakta yapılan sahtecilik bir durumu belgelemek amacıyla ya da hukuki bir ilişkiye dayanarak alacağın ispat etmesi gereken bir durumda yapıldıysa kişilere verilen ceza 6 ay ila 1,5 sene arasında değişir. 1 senenin altında olan hapis cezaları talep edilerek para cezasına dönüştürülebilir. Bu sayede kişiler hiçbir şekilde hapis cezasını yerine getirmeyecektir. Bunun yerine belirtilen miktarlardaki para cezasını ödeye bilir. Para cezası ise kişilerin kaç ay hapis cezası aldığına göre değişiklik gösterir.

Özel Belgede Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezası Affı Nasıl Olur?

Evrakta sahtecilik suçu ve cezası affı için çok çeşitli araştırmalara girilir. Örneğin bankadan kredi alabilmek için sahte bir maaş bordrosu düzenlendiyse bunun kabul edilebilmesi ve bankanın o şahsa bir daha kredi verip vermeyeceği araştırılmaktadır. Eğer banka aracılığıyla kişiye herhangi bir ödeme yapılıyorsa bu noktada kullanılan belgeler detaylı bir şekilde incelenir. İncelemeler doğrultusunda suç işlemi detaylı bir araştırmaya girer. Eğer banka tarafın kişiye herhangi bir kredi verilmeyecekse eylemde faydasız bir sahtecilik olduğu görülür. Bu durumda sanığın affı istene bilir. Ya da ceza süresi kısaltılarak para cezasına indirilebilir. TCK madde 657 evrakta sahtecilik suçu ve cezası sadece hapis ya da para cezası olarak kalmaz. Aynı zamanda kişiler 1 sene ve daha fazla ceza alırsa ömrü boyunca memur olamaz.

Resmi Belgede Sahtecilik Nedir? Nasıl Tespit Edilir? yazımıza da bakmak isteyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizi Arayalım