El Yazısı İncelemesi

El Yazısı İncelemesi

El Yazısı İncelemesi

El Yazısı İncelemesi

Adli el yazısı incelemesi ile ilgili detaylı bilgilendirmeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

El yazısı, sinirler yoluyla beyinden ele taşınan mesajın kalem vasıtasıyla kâğıda iletilmesidir aslında. 

Her bireyin beyin fonksiyonları, üretilen düşünceleri, beden anatomisindeki farklılıkları gibi değişkenlerin yanında, öğretilen yazı sistemi, kişinin el becerisi- yeteneği gibi birçok değişken her bireyin yazısında da farklılıklar oluşmasına sebep olur.  İlköğretim çağında öğretmeni taklit ederek yazılmaya başlayan yazılar, ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş kişisel kaligrafik özellikleri taşır ve herkesin yazısının birbirinden farklı olmasına sebep olur. El yazısı incelemelerinde yapılan bu farklılıklardan yola çıkarak inceleme konusu yazının kimin eli ürünü olduğunu tespit etmektir. Ayrıca diğer bir adı grafolojidir. Grafoloji, el yazısı inceleme çalışmasıdır. Bu alanda grafoloji ve sahtecilik incelemesi alanınca uzman olan kişilerce yapılmaktadır. Grafoloji ve sahtecilik inceleme uzmanları bu alanda çalışan kişilerin kullandığı isimlerdir.

el yazisi inceleme El Yazısı İncelemesi

El yazısı incelemesi kısaca birinin yazısını taklit ederek yapılan sahteciliklerin yanında kendi el yazısını kullanıp altına başkasının imzasını yine taklit ederek veya taşıyarak yapılan sahtecilik incelemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İmza incelemesi hizmetimizi de inceleyebilirsiniz.

Bu incelemelerde yazının resmediliş şekli, boyutu, istikamet ve meyli, başlangıç ve bitişleri, seyri, istif durumu gibi inceleme kriterleri göz önünde bulundurularak inceleme yapılır ve karar verilir. Bu sebeple inceleme konusu yazının mukayese edilmesi için ya daha önceden yazılan yazılar elde edilir veya kişinin mukayese yazı örnekleri alınarak yazı incelemesi, yazı karşılaştırması ve el yazısı incelemesi gibi karşılaştırmada kullanılacak yazılar temin edilir.