Union Kriminal

Baskı İzi İncelemesi Hizmeti

Baskı izi inceleme, ayakkabı izi inceleme veya araç lastiği izi incelemelesi, Kriminal olayların aydınlatılmasında, baskı izi ve diğer delillerin incelenmesi son derece önemlidir. Tamamını “fiziksel delil” olarak nitelendirebileceğimiz tüm bu izler, özellikle suç teşkil eden olayların aydınlatılmasında ve hukuk – adalet nezdinde doğru kararların verilmesi için son derece önemlidir. Özellikle olay yeri aydınlatma terminolojisinde “fiziksel delil yanılmaz ve yalan söylemez” düsturu yaygın olduğu için, kriminal olaylarda baskı izi incelemesi başta olmak üzere pek çok fiziksel delilin, adaletin doğru karar vermesi için son derece önemlidir. 

Baskı izi incelemesi günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde çalışmakta olan İz İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Baskı izi incelemesi, fiziksel veya kimyasal maskı izi incelemesi, ayakkabı izi, araç lastiği incelemealet izi incelemesi veya seri numarası incelemesi (özellikle ateşli silahlar için) TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılır. TÜRKAK yani Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde bulunan bir laboratuvarın baskı izi inceleme ve benzeri kriminal inceleme ve araştırma yapması konusunda bir tür referanstır. Yani TÜRKAK, çeşitli laboratuvarların adli inceleme yapabileceği konusunda onları akredite eder veya kelimenin diğer bir anlamı ile, onlara onay verir. Laboratuvarlar ise, İz İnceleme Şu Müdürlüğü’nün talep ve istekleri doğrultusunda, aşağıdaki izleri inceler. Bunlar; 

  • Alet veya Kesi İzi İncelemesi
  • Fiziki İnceleme ve Kırılma Yüzeyleri İncelemesi
  • Araç Trafik Tescil Plakası İncelemesi
  • Ayakkabı izi İncelemesi 
  • Araç Lastik İzi İncelemesi
  • Motor-Şasi Numarası İncelemesi 
  • Silah Seri Numarası İncelemesi

Şeklinde özetlenebilirler. Kriminal vaka ve olaylarda önemli bir yeri olan yukarıdaki inceleme alanlarının hepsi, laboratuvar ortamında yapılır ve inceleme – analiz sürecine hassas cihaz ve aletler yardımcı olur. İz incelemesi, özellikle kriminal olayların aydınlatılması için son derece önemlidir. Çünkü fiziksel deliller adli suçların aydınlatılması için son derece önemlidir. 

Baskı izi incelemesi temelde fiziksel baskı izi inceleme ve kimyasal baskı izi incelemesi olarak iki ana konu başlığı altında incelenebilir. Fiziksel baskı izi incelemesi: özellikle adam yaralama veya cinayet davalarında cinayet aleti ile ilgili her türden baskı izini inceler. Kesi izleri, kırılma yüzeyleri incelemesi ve benzeri fiziksel izlerin incelenmesi için baskı izi incelemesi işlemi kullanılır. Buna karşın, kimyasal baskı izi inceleme daha çok cinayet, adam yaralama veya sahtecilik davalarında suçlanan zanlı üzerindeki kimyasal unsurlara odaklanır. Bunlar arasında; boyalar, kumaş iplikleri, lifler, barut atıkları, boya veya yanıcı – patlayıcı malzeme izi, narkotik unsurlar, ilaç ve zehirler ve tüm bunlara ek olarak kimyevi maddeler yer almaktadırlar. 

Fiziksel ve Kimyasal Baskı İzi İncelemesi

Fiziksel baskı izi inceleme, özellikle cinayet ve adam yaralama, gasp veya soygun gibi ağır ceza gerektiren çeşitli kriminal olaylarda, kesi izi veya fiziksel araçların meydana getirdiği iz çeşitleri, fiziksel ve kimyasal baskı izi incelemesi adı altında incelenir. İnceleme, fiziksel delil elde etmeyi hedefler. Baskı izi incelemesinin iki ana başlık adı altında yapıldığından ve farklı izler için farklı inceleme ve analiz yöntemlerinin kullanıldığından söz etmiştik. Baskı izi inceleme çeşitlerinden ve hangi inceleme ve analiz metodunun hangi türden deliller için kullanıldığından söz edelim. 

Fiziksel baskı izi incelemesi, özellikle cinayet ve yaralama davalarında tercih edilen bir delil inceleme ve analiz yöntemidir. Fiziksel baskı izi kapsamında; ölüme, yaralamaya veya da darba neden olan kesi ve alet izleri, ayakkabı izi incelemesi, lastik izi incelemesi, silah seri numarası incelemesi, motor şasi numarası incelemesi, fiziksel baskı izi incelemesi adı altında yapılan inceleme ve analizler arasında gelmektedir. Bununla beraber, kesi veya alet izi gibi çeşitli fiziksel deliler için de fiziksel baskı izi incelemesi gerekli olabilir. 

Kimyasal baskı izi incelemesi, yine maddi – manevi kayba neden olan olay ve sonrasındaki hukuki davalarda, kimyasal delillerin toplanmasını ve analiz edilmesini kapsar. Barut kalıntısı veya izi, boya, zehir, kimyasal madde, kumaş lifi veya parçası, toprak izi ve çamur izi gibi çok çeşitli delillerin incelenmesi için kimyasal baskı izi incelemesi tercih edilir. Her ne kadar günümüzde yukarıda saydığımız ve çoğu kimyasal olsalar da bu deliller de bir tür fiziksel delil olarak nitelendirilirler ve incelenmeleri için kimyasal baskı izi incelemesi tercih edilir. Aynı zamanda bomba yapımı malzemeleri veya bomba malzemesi kalıntılarının incelenmesi için de yine kimyasal delillerden yardım alınır.  Yine cinayet veya adam yaralama gibi davalarda, duvar veya çeşitli eşyalar üzerinde bulunan kan izleri de kimyasal baskı izi inceleme kullanılarak incelenir. 

Ayakkabı İzi İncelemesi

Ayakkabı izi incelemesi özellikle çeşitli kriminal suçların aydınlatılması için tercih edilen başlıca delil toplama ve araştırma yöntemlerinden bir tanesidir. Ayakkabı izi incelemesi ile suçlunun giydiği ayakkabının hangi cinsiyete ait olduğuna ek olarak aynı zamanda ayakkabı bedeni veya ayakkabı giyen kişinin yaş ve vücut ölçüleri belirlenebilir. Ayakkabı izi incelemesi, özellikle kriminal olaylarda zanlı veya suçlu hakkında pek çok şey söyler. Yine adam yaralama veya cinayet davalarında, kanlı ayakkabı izi mutlaka değerlendirilmesi gereken son derece önemli ve ciddi bir kanıt olarak değerlendirilebilir. 

Ayakkabı izi incelemesi başta olmak üzere, suç alanı ve çevresinde pek çok farklı delil toplanarak ciddi adlî olayların aydınlatılması gerçekleştirilir. Ayakkabı izi veya aynı şekilde bir aracın lastik izi incelemesi için pek çok farklı ve değişik metot kullanılabilir. Toprak, kar veya yumuşak yüzeylerdeki ayakkabı izi veya lastik izleri için döküm yöntemi kullanılabilir. Kullanılan metot ve yöntemlerin her birinde kanıtın üzerinde bulunduğu alanın hepsinin birden, bozulmadan ve laboratuvara gönderilmek üzere alınması çok önemlidir. Bu nedenle farklı yüzeylerdeki ayakkabı izi incelemesi işlemi için jelatin veya kâğıt kaldırıcı kullanılabilir. Yine kar veya çamur üzerindeki ayakkabı izi incelemesi için, döküm gibi daha farklı delil toplama yöntemleri tercih edilebilmektedir. 

Ayakkabı izi incelemesi başta olmak üzere lastik izi inceleme gibi benzer adli araştırma yöntemleri için sıklıkla, jelatin, kâğıt, döküm veya elektrostatik delil toplama yöntemleri tercih edilir. Çünkü özellikle zorlu yüzeylerde, izin analiz edilmek üzere laboratuvara ulaştırılması son derece önemli olduğu için, olay yeri ayakkabı izi incelemesi / lastik izi incelemesi için çeşitli ve çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Araç Lastiği ve Alet izi incelemeleri

asfaltta tekerlek izi

Araç lastiği ve alet izi incelemesi için, lastikli araçlar için veya suçta kullanılan çeşitli aletler için spesifik bilgiye sahip kişilerin görüş ve önerileri gerekli olabilir. İşte bu ve bunun gibi durumlarda araç lastiği ve alet izi inceleme söz konusu olur. Alet izi inceleme özellikle suç için kullanılan pek çok alet tarafından bırakılan izlerin incelenmesi söz konusudur. Alet izi ve araç lastiği izi, bir kriminal olayda son derece öne çıkan fiziksel delillerin başında gelmektedir.

Araç lastiği inceleme ile bir suça veya trafik kazasına karışmış olan araçla ilgili pek çok bilgi edinilebilir. Bu bilgiler, özellikle plaka belirleme veya MOBESE Kamerası kayıtları ile birleştiğinde, son derece değerli ve davalarda değerlendirilmesi gereken bir tür bilgi haline gelebilir. Araç lastiği inceleme sayesinde, suça veya kazaya karışmış olan araç ile ilgili önemli pe çok bilgi edinilebilir. Bunlar arasında aracın modeli, tipi, ağırlığı, daha önce izlemiş olduğu yol, hasar durumu, yenilik veya eskiliği kolayca tespit edilebilir. Bunu sağlayan şeylerin başında elbette araç lastiği tiplerinin de aslında çeşitli kendi standartlarına sahip olmasıdır. Araç lastiği inceleme ile aynı zamanda trafik kazalarındaki lastik izi veya fren izi gibi çeşitli izleri inceleyebilir. Özellikle cinayet ve benzeri çeşitli kriminal vakalarda veya trafik kazalarında lastik izi inceleme sıklıkla kullanılır. 

Alet izi inceleme adı altında, özellikle suçlarda kullanılan her türden alet incelenebilir. Cinayete veya yaralamaya karışmış olan cinayet aletleri, sahte para basmak için kullanılmış olan aletler, suç kalıntılarını temizlemek için kullanılmış aletler gibi, bir şekilde suça karışmış olan her türden alet, alet izi inceleme adı altında incelenebilir. 

Seri Numarası İncelemesi

Seri numarası incelemesi ateşli silahlar veya araçlar için kullanılabilir. Temelde seri numarası incelemesi günümüzde kendi seri numarasına sahip olan hemen her türden alet veya eşya için rahatlıkla kullanılabilir. Para seri numara incelemesi, özellikle mali suçlar için son derece önemlidir ve sahte para basma veya kalpazanlık gibi kimi suçlarda, para seri numara incelemesi de önemli bir yere sahiptir. Günümüzde aynı zamanda çalıntı vakaları, suça karışmış araçlar, cep telefonları ve benzeri pek çok araç veya eşya için de benzer şekilde seri numarası incelemesi tercih edilip kullanılabilir. 

Profesyonel fotomontaj inceleme için bize danışabilirsiniz.