Union Kriminal

Adli Belge İnceleme

Adli belge inceleme, günümüzde adli bilim incelemelerinin en önemlileri arasında yer alan ve çeşitli kıymetli evrakların bilimsel ve analitik metotlarla incelenmesini içeren multi-disipliner bir bilim dalıdır. Kişiler arasında bir dava ve mahkemeye konu olan bir belgenin analitik ve bilimsel bir şekilde incelenmesi anlamına gelen adli belge inceleme genel olarak imza incelemesi, yazı incelemesi, çek-senet ve diğer kıymetli evraklarda yapılan sahteciliklerin tespitine yönelik incelemeleri kapsar.

 Adli bilimlerin çoğunda olduğu gibi, adli belge inceleme de çeşitli özel araç – gereçlerle gerçekleştirilir. Ayrıca anlaşmazlık veya mahkemeye konu olan belgenin gerçek anlamda belge niteliği taşıması da şart ve de gereklidir. Günümüzde adli vakaların aydınlatılması için kullanılan bu özel bilim dalı ile ilgili soruları sizler için cevaplamaya çalıştık.

Adli Belge İnceleme Nedir?

Adli belge inceleme, adli bilimler arasında önemli yeri olan işlemlerden birisidir ve çoğunlukla mahkemeye veya davaya konu olan belgenin bilimsel metotlarla incelenmesini ve analiz edilmesi konusunu kapsar. Bir belgenin ilk olarak “belge” niteliği taşıması için, çeşitli şartları yerine getirmesi gerekir. Bununla beraber, adli belge inceleme ekstra çeşitli önemli araç – gereçler kullanarak bir belgeyi derinlemesine inceler ve elde ettiği bilgileri analiz ederek inceler.

Adli belge inceleme, adli bilimlerin bir alt dalı olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte, adli belge inceleme ile ilgili en çok sorulan sorulardan birisi de adli belge inceleme ve grafoloji ile ilgili sorulardır. Adli belge inceleme ile grafoloji aynı şey midir? Grafoloji nedir? Yeri gelmişken, adli belge inceleme ve grafoloji ile ilgili bu soruyu da yanıtlamaya çalışalım.

Grafoloji Nedir? Grafoloji ile Adli Belge İnceleme Aynı Şey Midir?

Grafoloji temel olarak bir belge üzerindeki el yazısından yazıyı yazan kişi hakkında bilgi ve veri elde edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. El yazısından yazan kişinin karakteri veya kişiliği hakkında bilgi edinebilir, bununla beraber aynı zamanda önemli belgeler üzerinde bulunan el yazılarının, yazdığı iddia edilen kişiye mi yoksa başkasına mı ait olduğu da kolaylıkla belirlenebilir.

 Grafoloji, el yazısı bilimi anlamına gelir ve belgeler üzerindeki el yazılarını inceler. Buna karşın, bu belge ille de kâğıt olmak zorunda değildir; grafoloji uzmanı çoğu zaman bir aynaya veya duvara yazılmış olan el yazılarını da incelemek gibi bir görev tanımına sahiptir.

El yazısı incelemesi hizmetimiz ile ilgili de bilgi alabilirsiniz.

Grafoloji ile adli belge inceleme dalları aynı değillerdir. Buna karşın, bir alt inceleme dalı olarak grafoloji, adli belge inceleme dalının altında bulunur ve elde ettiği bulgularla adli belge inceleme uzmanlarına yardımda bulunur. Temel olarak, adli bilimleri bir tür şemsiye gibi görebiliriz; bu şemsiyenin kollarında adli bilişim, adli belge inceleme gibi çeşitli inceleme ve araştırma dalları bulunur. Bununla beraber, adli belge incelemenin altında da belgede sahtecilik veya grafoloji gibi araştırma dalları bulunur. Yani grafolojinin, adli belge inceleme dalına yardımcı olan bir alt dal olduğu söylenebilir.

Adli Belge İnceleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Adli belge inceleme uzmanı, adli belge olarak vasıflandırılmış olan belgeleri inceler. İlk olarak, yazılı bir unsurun “belge” sayılabilmesi için çeşitli şartları sağlamış olması gerekli ve de şarttır. Belge, hazırlayanı belli olan bir hüküm veya hak talebini içeren, yazılı ve orijinallik arz eden bir unsur olarak karşımıza çıkar. Belgenin “adli belge” olarak sayılabilmesi için ise, adli bir uyuşmazlığa veya da mahkemeye konu olması gerekmektedir.

Kimi zaman, bir mahkeme veya davanın ana konusu belge olmamasına karşın, davalı veya davacıya ait olan çeşitli belgelerin de mahkemede delil olarak sayıldığı söylenebilir. Örneğin hatıra defterleri veya günceler ya da miras açıklamaları, bu tipten belgelere örnek olarak görülebilir.

Adli belge inceleme uzmanı tam olarak aşağıda sıraladığımız işlemleri belgeler ve adli belgeler ile ilgili olarak yerine getirir.

 • Belgenin İncelenmesi: Adli Belge Uzmanı Sadece Belge Üzerindeki El Yazısını İncelemez. Belge İle İlgili Her Türden Unsur, Adli Belge İnceleme Uzmanı Tarafından İncelenir.
 • Belgede Sahtecilik, Tahrifat veya Ekleme: Adli Belge Uzmanı Aynı Zamanda Bir Belgede Yırtılma, Değiştirilme veya Belgeye Çeşitli Eklemeler Yapılıp Yapılmadığı Konusunda da İnceleme Yapabilir. Bu Listeye, Belge Üzerinde Gerçekleştirilmiş HerTürden Zarar Verme (Tahrifat) Dahildir.
 • Belge Üzerindeki El Yazısı ve İmza: Belge, Adli Belge Üzerinde Bulunan Her El Yazısı Unsuru, Adli Belge İnceleme Uzmanı Tarafından İncelenir. Adli Belge İnceleme Uzmanları İçin, İmza Da Bir Tür El Yazısı Olarak Görülür. Adli Belge İnceleme, El Yazıları “Grafoloji” Uzmanları Tarafından Ele Alınır ve Derinlemesine İncelenip Analiz Edilir.
 • Belge Üzerindeki Fotoğraflar: Belge Üzerinde Bir Tür Fotoğraf Varsa, Bu Unsur Belgenin Bir Parçası Olarak Görülür ve Adli Belge İnceleme Uzmanı Tarafından İncelenerek, Analiz Edilir.

Adli belge inceleme işlemi, adli belge inceleme uzmanı tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Uzmanlar, davaya konu olan belgenin her ayrıntısını derinlemesine inceler ve analiz ederler.

Adli Belge İnceleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Adli belge inceleme uzmanı olmak için, bir tür eğitim programına kayıt yaptırmanız yeterli olabilir. Bununla beraber, adli belge inceleme uzmanı sıfatı ile hukuk firmalarında veya devlet kurumlarında çalışmak için, bir tür uzmanlık sınavından geçmeniz gereklidir. Günümüzde adli belge uzmanı olmak için, çeşitli eğitim programları gereklidir. Buna karşın, farklı fakültelerin lisans bölümlerinden mezun olanlar, adli belge inceleme uzmanı olmak için adli belge inceleme uzmanlığı eğitimi alırlar.

Adli belge inceleme uzmanlığı eğitimi için, adli belge inceleme konusunda hizmet veren Union Akademiyi tercih edebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak, eğitimin özellikle fizik ve kimya ana bilim dalı mezunlarınca tercih edilmesinin nedeni fizik ve kimya bilgisinin adli belge inceleme konusunda ciddi yardımlarının bulunmasıdır. (belge üzerindeki mürekkep veya inceleme ile ilgili olarak, kimya bölümü mezunları detaylı analiz ve incelemeyi gerçekleştirebilirler)

Adli belge inceleme uzmanlığı için kurs programları yardımcıdır ve konu ile ilgili kurslarda genellikle aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili olarak bir eğitim verildiği söylenebilir.

 • Belge Analizi ve Sahte Belgeden / Belgelerden Şüphelenme
 • Sahte Belgenin İncelenmesi
 • Sahte Belgenin Çeşitli Unsurlarıyla Tanınması
 • Sahte El Yazısı ve İmzalar
 • Aldatma Kabiliyeti (İğfal Kabiliyeti)
 • Önemli Bankacılık Belgelerinde Karşılaşılan Sahtecilikler (Senet ve Çekler)
 • Vergi Belgelerinde Sahtecilik
 • Özellikle Üzerinde İmza Bulunan Kıymetli Evrakta Sahtecilik
 • Devlete Ait Önemli Resmi Belgelerde Sahtecilik
 • Seyahat Belgeleri Üzerindeki Sahtecilikler
 • Bilirkişi Raporları
 • Adli Bilirkişi incelemesi

Adli Belge İnceleme Yapan Kurumlar

Adli belge inceleme, genellikle kurumlar ve çeşitli hukuk firmaları tarafından yerine getirilir. Union Kriminal, adli belgeler ile ilgili uyuşmazlık ve davalarda, hukuk sistemi içinde bulunan avukat ve hakimlere yardımcı olarak, adli belge inceleme-analiz e raporlama işlemini yerine getirmektedir. Ayrıca Kriminal Ne Demek ? Kriminal İnceleme Nedir ? gibi soruların cevaplarınıda burada bulabilirsiniz.